Wpływ nieprzerwanego dostępu do danych cyfrowych na Edge Computing

Biznes i Firmy

Jakie cechy ma Edge Computing? Sprawdź także poniżej, dlaczego tak ważne jest zachowanie stałej dostępności danych cyfrowych!

Edge Computing (przetwarzanie brzegowe) to termin mocno związany z procesem cyfryzacji przemysłu. Mowa w tym przypadku o modelu rozproszonych jednostek zlokalizowanych fizycznie w miejscu zbierania danych. Edge Computing stanowi przeciwieństwo scentralizowanych serwerowni oraz rozwiązań chmurowych. Tutaj bardzo ważne jest zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym (bez opóźnień). Dzięki temu można zaś liczyć na zwiększenie wydajności pracy. By w pełni korzystać z potencjału pozyskiwanych lokalnie danych, trzeba zadbać o stały dostęp do takich zasobów.

Ta technologia – Edge Computing – jest wykorzystywana w wielu branżach (szczególnie w zautomatyzowanym przemyśle).

Jakie są główne kategorie dostępności? Nie da się ukryć, że wymogi stawiane przed Edge Computing są spore. Od tej technologii wymaga się bowiem podobnej funkcjonalności, co w przypadku rozwiązań chmurowych lub centralnych serwerowni. Akcenty są zaś kładzione na zachowanie stałej, nieprzerwanej dostępności danych.

Możemy wyróżnić trzy podstawowe kategorie dostępności rozwiązań brzegowych. Jest to np. dostępność standardowa (konwencjonalna). To rozwiązanie serwerowe gwarantuje dostępność na poziomie 99%. A to oznacza, że wybór tej technologii powoduje średnio nawet 87,5 godziny przestoju (w ciągu 365 dni) lub 90 minut nieplanowanego postoju tygodniowo (zakładając 40-godzinny tydzień pracy). Niestety, ten rodzaj dostępności nie gwarantuje ciągłości przetwarzania danych i ich pełnego bezpieczeństwa.

Mamy także dostępność wysoką (High Availability, w skrócie HA). Chodzi tutaj o rozwiązania hardware i software. Ta technologia gwarantuje już 99,9% dostępności, czyli 10-krotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia nieplanowanych przestojów! Systemy HA projektuje się tak, aby umożliwiać zapewnienie zapasowego rozwiązania w przypadku uszkodzenia systemu podstawowego. Co ważne, przełączanie pomiędzy systemami (w najbardziej zaawansowanych produktach) jest praktycznie w ogóle niezauważalne.

Dostępność ciągła (Continous Availibility, w skrócie CA) to technologia zapewniająca dostępność na poziomie 99,999% albo 99,9999%. Tego typu rozwiązania są stosowane w obiektach i aplikacjach, w których nieplanowane przestoje mogą powodować bardzo duże straty finansowe lub być szczególnie niebezpieczne (pod kątem ludzi, maszyn itd.). W celu uzyskania ciągłej dostępności wykorzystuje się redundowane pary identycznych serwerów i oprogramowanie zewnętrzne, które zarządza systemem i non stop monitoruje jego działanie.

Dlaczego tak ważne jest to, aby zachować stałą dostępność danych cyfrowych? W trakcie ich wykorzystywania w procesach produkcyjnych, warto mieć świadomość zagrożeń, które dotyczą utraty dostępu do tych zasobów (nawet jedynie przejściowe). Taka awaria może zakłócić kluczowe procesy biznesowe i doprowadzić do przestojów produkcyjnych. To z kolei wiąże się ze stratami finansowymi i wizerunkowymi.

Największe ryzyko i tak stanowi zaś bezpowrotna utrata danych. Na szczęście można się przed tym skutecznie zabezpieczyć. W tym celu trzeba jednak zastosować rozwiązania o wysokiej dostępności, które są oferowane przez RAControls. Jeśli chcesz poznać wszystkie szczegóły odnoszące się do tego zagadnienia, to warto wejść na stronę https://racontrols.pl/bazawiedzy/nieprzerwany-dostep-do-danych-cyfrowych-a-edge-computing/.